Charakteristika Časopisu

Studia Filologiczne

Časopis „Studia Filologiczne” vychází od roku 2007 a poskytuje spolehlivé informace a pomoc všem filologům. Svazky se věnují otázkám jazykovým, literárním, glottodidaktickým a kulturním, které jsou určeny polským a zahraničním výzkumníkům. Články v časopise mohou být publikovány v angličtině, polštině, češtině a němčině. Má to být nástroj výměny myšlenek, ale i pochybností a získaných zkušeností, nástroj, který seznámí čtenáře s přehledem dosavadních úspěchů, s organizovanými konferencemi, vědeckými činnostmi zaměstnanců vědeckých ústavů, atd., což je nejlepší možný způsob sdělování informací a filologických myšlenek. Časopis si klade za cíl sblížit akademiky a zájemce, kteří se zabývají nebo zajímají o otázky filologické, které jsou obsaženy v následujících oddílech:

 

1.

Vědecká část, která bude obsahovat informace o aktuální situaci a výsledcích vědecko-výzkumné práce v oblasti filologie, jakož i práce komparatistické.

2.

Část věnovaná recenzím, komentářům, pojednáním a poznámkám bude obsahovat informace o publikacích, jež se objevují na nakladatelském trhu. To by mělo jejich odběrateli umožnit rychlejší orientaci v novinkách.

3.

Oddíl „Kronika“ bude informovat čtenáře o vědeckých konferencích, jež jsou věnovány problematice jazyka a literatury atd. Pokusíme se přinášet prospěšné a – pokud možno – úplné – informace. Hodláme zveřejňovat také zprávy z vědeckých konferencí, zprávy o činnosti Instytutu Neofilologii PWSZ v Ratiboři a rovněž zprávy o činnosti studentských vědeckých kroužků.

 

Prvním vedoucím redaktorem (šefredaktorem) byl prof. dr Mieczyslaw Balowski a teď je to dr hab. Paweł Marcinkiewicz. Vzorem pro časopis „Studia Filologiczne” se stal časopis „Bohemistika”, ze kterého je odvozena struktura a formát časopisu.

 

Původní verze časopisu je tištěná. V roce 2016 byl časopis zpřístupněn on-line.

Vedoucí redaktor

dr hab. Paweł Marcinkiewicz

Redakční rada

dr hab. Paweł Marcinkiewicz

dr Emilia Wojtczak

dr Jacek Molęda

Odborná rada

dr Justyna Pietrzykowska

dr Monika Porwoł

dr Renata Sput

dr Paweł Strózik

dr Daniel Vogel

Recenzenti

doc. PhDr. Ivana Dobrotová, CSc.

Dr hab. Lucyna Harmon

Dr Rusudan Makhachashvili

Dr hab. Katarzyna Szmigiero

Dr hab. Paweł Tański

Kontakt:

e-mail: studiafilologiczne(at)akademiarac.edu.pl
Webová stránka:: www.studiafilologiczne.akademiarac.edu.pl

Korespondenční adresa:

Studia Filologiczne
Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
ul. Akademicka 1
47-400 Racibórz
POLSKO
tel. (32) 415 50 20 wew. 230