Charakterystyka Czasopisma

Studia Filologiczne Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu

Obraz przedstawia pięć niebieskich książek z napisem studia filologiczne

Czasopismo Studia Filologiczne ukazuje się od 2007 roku i stanowi rzetelną informację oraz pomoc dla wszystkich filologów. Tomy poświęcone są zagadnieniom językoznawczym, literaturoznawczym, glottodydaktycznym oraz kulturowym, które adresowane są do badaczy polskich i zagranicznych. Artykuły w czasopiśmie mogą być publikowane w języku polskim, angielskim, czeskim i niemieckim. Głównym celem publikacji jest wymiana myśli, wątpliwości, zdobytych doświadczeń, a także zapoznanie czytelnika z przeglądem dotychczasowego dorobku, z organizowanymi konferencjami, naukową działalnością pracowników instytutów, etc., czyli możliwie najlepsza forma przekazu informacji i myśli filologicznej. Czasopismo ma za zadanie zbliżać pracowników naukowych oraz sympatyków, zajmujących się lub interesujących się zagadnieniami filologicznymi, które zawarte są w następujących działach:

 

1.

Dział naukowy, poświęcony informacjom o aktualnym stanie i dorobku naukowo-badawczym w dziedzinie filologii, a także prace komparatystyczne.

2.

Dział recenzji, w którym znajdą się informacje o ciekawych książkach ukazujących się rynku wydawniczym. Ułatwia to odbiorcy szybszą orientację w nowościach.

3.

Dział kronikarski, w którym czytelnik zdobywa informacje o konferencjach naukowych poświęconych problematyce języka i literatury, a także sprawozdania z działalności Instytutu Neofilologii PWSZ w Raciborzu oraz Studenckich Kół Naukowych.

 

Pierwszym redaktorem naczelnym czasopisma był prof. dr hab. Mieczysław Balowski, a obecnie stanowisko to piastuje dr hab. Paweł Marcinkiewicz. Wzorem dla Studiów Filologicznych stało się pismo Bohemistyka, od którego zaczerpnięta została struktura pisma i format.

 

Pierwotną wersją czasopisma jest forma drukowana. W 2016 roku czasopismo zostało udostępnione on-line.

Redakcja czasopisma informuje, że Studia Filologiczne (ISSN: 1898-4657) zostało zaindeksowane na liście czasopism naukowych ICI Journals Master List 2016.

REDAKTOR NACZELNY

dr hab. Paweł Marcinkiewicz

RADA REDAKCYJNA

dr hab. Paweł Marcinkiewicz (redaktor naczelny)

dr Emilia Wojtczak (przewodnicząca)

dr Jacek Molęda (sekretarz)

RADA NAUKOWA

dr Justyna Pietrzykowska

dr Monika Porwoł

dr Renata Sput

dr Paweł Strózik

dr Daniel Vogel

RECENZENCI

doc. PhDr. Ivana Dobrotová, CSc., Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu

Dr hab. Lucyna Harmon, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr Rusudan Makhachashvili, prof. Uniwersytetu Borysa Grinchenko w Kijowie – Ukraina

Dr hab. Katarzyna Szmigiero, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr hab. Paweł Tański, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontakt:

e-mail: studiafilologiczne(at)akademiarac.edu.pl
strona: www.studiafilologiczne.akademiarac.edu.pl

Adres korespondencyjny:

Studia Filologiczne
Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
ul. Akademicka 1
47-400 Racibórz
POLSKA
tel. (32) 415 50 20 wew. 230